اهداف برگزاری ششمین کنگره 

- اهداف کلی کنگره:

•   ششمین  کنگره سالانه  بین المللی توسعه  کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران به عنوان بزرگترین، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی، پژوهشی  و اجرایی حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری خاورمیانه در کشور ایران در نظر دارد با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای گذشته و گردهم آوری اساتید و صاحب نظران و مدیران زمینه ساز توسعه پایدار کشور ایران بوده و نقشه جامع راه در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و گردشگری را تبیین نماید.

•  ششمین کنگره سالانه  بین المللی توسعه  کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ایران، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه پایدار ، به تحليل ، آموزش و پژوهش آن بپردازد.

•  بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنگره

•  امضای تفاهم نامه بین سازمان ملل متحد ، سازمان های مردم نهاد و سازمان های مربوطه در زمینه مبانی مدیریت پایدار کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

• ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مديريت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  ایجاد بستر مناسب در جهت جلب توجه سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری با توجه به پتانسیل اقتصادی بالا در این زمینه

•  فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهای مختلف و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی، صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته و فن آوریهای نوین.

•  ارایه دستاوردهای نوین در حوزه های مختلف علوم کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  توجه ودقت نظر دستاندرکاران به ضرورت توسعه پایدارو حفاظت محیط زیست و جهت دهی فعالیت های تحقیقات نوآورانه محققان در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی.

•  جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری به اهمیت استفاده ازعلوم وفناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیت ها و تحقق توسعه پایدار.

•  توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

•  ارتقا سطح دانش جامعه و عموم در مسائل مرتبط با بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان در بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری در راستای اهداف توسعه پایدار

•  ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان و برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنگره

 

2- اهداف جزیی کنگره:

•  بررسی چالش های رشته های تخصصی کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  ترويج تحقيقات بنيادي وكاربردي در کلیه بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرح های سازنده.

•  پتانسيل سنجي جغرافيايي، فني و مهندسي در بحث گردشگری ، محیط زیست و توسعه پایدار

•  اثرات مثبت و منفي زیست محيطي توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

•  شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  مدلسازي سامانه هاي توليدی در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری و سامانه هاي تركيبي و انواع مختلف آن

•  ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه بهره برداري در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  ملاحضات فني و اقتصادي شيوه هاي مختلف بهره برداري از انرژیهای تجدیدپذیر ، منابع طبیعی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و گردشگری

•  فراخوان و ارائه مقالات علمی از سراسر کشور و جهان و تهیه بانک اطلاعاتی مقالات و ارائه راهکار اجرایی برای مشکلات بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، گردشگری و زیست محیطی کشور

•  بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس

•  بررسی موانع و راهكارهاي توسعه پايدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

•  ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور  

•   شناسایی موانع و مشکلات نظری و اجرایی بیمه محصولات کشاورزی و کمک به ساماندهی آن

•  معرفي اهميت موضوع و تاريخچه توسعه پایدار با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری در ايران و جهان

•  توجه و دقت نظر دست اندركاران صنعت به ضرورت توسعه پايدار کشاورزی و حفاظت محيط زيست

•  افزايش آگاهي نسبت به اهميت انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در صنعت برق، تهويه مطبوع، حمل و نقل، محيط زيست و …

•  ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي نوین در بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي

•  تبیین مفاهیم توسعه پایدار به عنوان رهیافت حل معضلات کشور در حال و آینده

•  آشنایی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه توسع پایدار

•  معرفي نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازي فناوري هاي مختلف کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

•  تدوین و تهیه مبانی زیست بوم پایدار در کشور

•  ارائه راهکارهای علمی و اجرایی به منظور مدیریت زیست بومی پایدار در کشور

•  شناسایی نیازهای تحقیقاتی در زمینه محورهای کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری و اولویت بندی آنها

 

جهت آگاهی از محورها و موضوعات کنگره به منو محورهای کنگره مراجعه نمایید.


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره اول تا سوم کنگره